Twitter Feed:

COVID 19: Overheid voorziet in een tijdelijke vrijstelling van bepaalde verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet om de werkzaamheden op het terrein van duikarbeid te kunnen blijven uitvoeren ondanks het niet kunnen voldoen aan criteria - Zie werkenonderoverdruk.nl/nieuws-2020/be…

Lees verder

Inschrijven Symposium

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Deelname is gratis. Echter het aantal plaatsen is beperkt. Derhalve het vriendelijk doch dringend verzoek.
Bent u verhinderd laat het ons weten onder vermelding van uw registratienummer, naam en bedrijfsnaam (Defensieonderdeel of Korps) middels een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

SWOD verwerkt en bewaart deze persoonsgegevens vanaf het moment van ontvangst tot twee maanden na afloop van het Symposium. Dit betekent dat SWOD uw gegevens kan gebruiken om u ter kennisgeving nader te informeren over de presentaties en/of de antwoorden sturen op vragen die gesteld zijn. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal SWOD de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren.  

Combineer uw bezoek met een bezoek aan Europort: https://www.europort.nl/nl/bezoek-europort/registratie

Login pagina beheer

De Stichting Werken onder OverDruk (SWOD) stelt zich ten doel de vakbekwaamheid van beroepsbeoefenaars werken onder overdruk te bevorderen en daarmee de veiligheid te borgen. De kwaliteitseisen aan personeel zijn middels werkveldspecifieke certificatieschema’ s vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De hiermee gemoeide Arbeidsomstandighedenregeling schrijft tevens voor dat opleidingsinstellingen die (aspirant) beroepsbeoefenaars voor de sector werken onder overdruk opleiden, hiertoe moeten zijn erkend door een binnen dit werkveld bevoegde Certificerende Instelling. Deze erkenning geschiedt op basis van vooraf kenbaar gemaakte kwalificatie-eisen. De gezamenlijke CI’s hebben dit “Protocol Erkenning Opleidingsinstituten” opgesteld (zie onder tabblad Documenten).

Erkende opleidingsinstellingen

Opleidingsinstituut Ingangsdatum Werkveldspecifiek Certificatieschema *) scope
BC Opleidingen 04-07-2017 WSCS WOD B B1 en B2
BC Opleidingen 04-07-2017 WSCS WOD D A1 tem B4
BC Opleidingen 04-07-2017 WSCS WOD L A1 tem B4
BC Opleidingen  december 2018 WSCS WOD F A2
BON Holding BV 19-08-2015 WSCS WOD D A2
BON Holding BV 19-08-2015 WSCS WOD F A2
BON Holding BV 27-03-2017 WSCS WOD B B1 en B2
Defensie Duikschool 02-04-2015 WSCS WOD A A en B
Defensie Duikschool 02-04-2015 WSCS WOD B B1 en B2
Defensie Duikschool 02-04-2015 WSCS WOD D A1 tem B4
Defensie Duikschool 02-04-2015 WSCS WOD L A1 tem B4
Stichting Brandweeropleidingen BOGO 10-09-2015 WSCS WOD D A2
St Nederlands Opleiding- en Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk 30-09-2015 WSCS WOD A A en B
St NOK 30-09-2015 WSCS WOD B B1 en B2
St NOK 30-09-2015 WSCS WOD D A1 tem B4
St NOK 30-09-2015 WSCS WOD L A1 tem B4

*) =
WSCS WOD A = Werkveldspecifiek Certificatieschema Werken onder Overdruk Duikerarts
WSCS WOD B = Werkveldspecifiek Certificatieschema Werken onder Overdruk Duikmedisch Begeleider
WSCS WOD D = Werkveldspecifiek Certificatieschema Werken onder Overdruk Duikarbeid
WSCS WOD E = Werkveldspecifiek Certificatieschema Werken onder Overdruk Brandweerduiker *)
WSCS WOD F = Werkveldspecifiek Certificatieschema Werken onder Overdruk Brandweer Duikploegleider
WSCS WOD L = Werkveldspecifiek Certificatieschema Werken onder Overdruk Duikploegleider

*) Per 1 oktober 2018 is het geharmoniseerd schema Duikarbeid (WSCS WOD D) gepubliceerd. Dit betekent dat het schema Brandweerduiker (WOD E) is vervallen. Duikarbeid en Brandweerduiker zijn geharmoniseerd. 

Wat valt op:

 • Opleiden en certificeren is strikt gescheiden
 • Certificaten hebben een beperkte geldigheidsduur
 • Hercertificatie

Beperkte geldigheidsduur

Certificaten worden voor een beperkte periode uitgereikt ofwel hebben een geldigheidsduur, te weten

 • Duikarbeid 4 jaar 
 • Duikploegleider 4 jaar
 • Duikmedisch Begeleider 2 jaar
 • Duikerarts 4 jaar

Duiker en Duikploegleider kent 9 modules, te weten

 • A1       Scuba tot 9 meter  
 • A2       Scuba tot 15 meter 
 • A3       Scuba tot 30 meter  
 • B0       SSE tot 9 meter
 • B1       SSE tot 15 meter 
 • B2       SSE tot 30 meter
 • B3       SSE tot 50 meter
 • B4       SSE tot 50 meter met wetbell  
 • C         Closed Bell/saturatie  

Toezicht en Hercertificatie

In ieder werkveldspecifiek certificatieschema is voorzien aan welke eisen de certificaathouder moet voldoen voor de tussentijdse controle in het kader van toezicht en het moment van hercertificering. Eén van die eisen is de ervaringseis, het aantonen doorlopende beroepservaring. 

Duikarbeid 

Categorie

Doorlopende beroepservaring

A1  

Ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten.

A2

Ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan ten minste 5 duiken met een minimale duikdiepte van 9 meter en een totaaltijd onder druk van 50 minuten.

A3

Ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten.

B0 

Ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan ten minste 20 duiken met een totaaltijd onder druk van minimaal 200 duikminuten met SSE.

B1

Ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan:1°.ten minste 20 duiken met een totaaltijd onder druk van minimaal 200 duikminuten met SSE; en 2°.ten minste 5 duiken met een minimale duikdiepte van 9 meter en een totaaltijd onder druk van 50 minuten.

B2

Ten minste 30 duiken en een totaal tijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan ten minste 15 duiken met een totaaltijd onder druk van minimaal 150 duikminuten met SSE.

B3

Ten minste 30 duiken een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten waarvan ten minste 15 duiken met een totale duiktijd van minimaal 150 duikminuten met SSE.

B4

Ten minste 30 duiken met een totaal tijd onder druk van minimaal 300 minuten waarvan ten minste 15 duiken met een totale tijd onder druk van minimaal 150 minuten met SSE.

C

Indien de certificaathouder B4 eveneens beschikt over certificaat in de categorie C geldt dat het aantal gemaakte bellruns (10 bellruns 5x duiker / 5x bellman) een compensatie is van het dienovereenkomstig aantal te maken duiken in de subcategorie B4. De totale tijd onder druk van 300 minuten in de subcategorie B4 mag worden verminderd met de gelogde tijd onder druk als lockout duiker.

Duikploegleider (ervaringseis)

 • A1       20 duiken in de afgelopen 24 maanden
 • A2       20 duiken in de afgelopen 24 maanden
 • A3       30 duiken in de afgelopen 24 maanden
 • B1       20 duiken in de afgelopen 24 maanden
 • B2       30 duiken in de afgelopen 24 maanden
 • B3       30 duiken in de afgelopen 24 maanden
 • B4       30 duiken in de afgelopen 24 maanden
 • C         en in 24 maanden tenminste 10 keer een bell-run (gesloten bel) is gemaakt
             waarbij 5 keer is opgetreden als bell-man en waarbij 5 keer een lock out
             is gemaakt (+ B4 eisen)

Hier is slechts melding gemaakt van de doorlopende beroepservaring. In de schema's wordt uitgebreid vermeld hoe de geldigheid van het certificaat te behouden.
Bij hercertificatie wordt ook bij Duikploegleiders een theorietoets afgenomen en de duikploegleider moet een vooraf aangekondigde praktijkproef afgenomen door een CI getrainde duikploegleider tonen. De duiker dient een proeve van bekwaamheid af te nemen door een examinator te ondergaan.
De duiker en de duikploegleider moeten hun (geleide) duiken bijhouden in een logboek. Dit is een wettelijk document. In het certificatieschema staat waaraan een logboek moet voldoen.  De duikerartsen moeten bijv. een overzicht van keuringen die herleidbaar zijn overleggen.  

Voor meer informatie over (her)certificatie verwijst SWOD u graag naar uw certificerende instelling en/of de relevante werkveldspecifieke certificatieschema.
Actoren in certificatiestelsel

Gebruikte afkortingen:

CCvD Centraal College van Deskundigen
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
CKI Certificerende instelling / certificering- / keuringsinstelling
CH Certificaathouder
RvA Raad voor Accreditatie
ISZW Inspectie SZW