Twitter Feed:

COVID 19: Overheid voorziet in een tijdelijke vrijstelling van bepaalde verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet om de werkzaamheden op het terrein van duikarbeid te kunnen blijven uitvoeren ondanks het niet kunnen voldoen aan criteria - Zie werkenonderoverdruk.nl/nieuws-2020/be…

Lees verder

SWOD

De Beheerstichting Werken onder Overdruk – kortweg  SWOD – vertegenwoordigt de drie werkvelden, duikarbeid, caissonarbeid en arbeid hyperbare geneeskunde binnen de drie subsectoren Defensie, Brandweer en Civiele sector op het gebied van Arbeidsomstandigheden. 

SWOD is een private stichting, KvK  34307106,  die binnen de sector Werken onder overdruk de werkveldspecifieke certificatieschema’s voor aanwijzing en toezicht op certificatie-instellingen en de werkveldspecifieke certificatieschema’s voor de persoonscertificaten beheert. Daarbij hoort ook het beheer van het Openbaar Register Certificaathouders en het beheer van de Centrale Itembank. SWOD beheert tevens de Arbocatalogus Werken onder Overdruk.

SWOD is het portaal tussen de Sector en overheid voor Arbogerelateerde aangelegenheden.

Algemeen

De beheerstichtingen spelen een centrale rol als het primaire aanspreekpunt voor certificaathouders en certificerende instellingen (CI’s). Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de schema’s voor aanwijzing en toezicht en de werkveldspecifieke certificatieschema’s op één of meerdere werkvelden. Als er vanuit het werkveld wensen zijn voor veranderingen moeten deze bij de beheerstichtingen worden ingediend. Indien in het uiterste geval er een wijziging moet plaatsvinden, zijn de beheerstichtingen verplicht dit tijdig in een voorstel aan te bieden aan SZW. De beheerstichting zorgt er ook voor dat het Centrale College van Deskundigen (CCvD) kan functioneren en zorgt voor het secretariaat en de vergaderaccommodatie. Het CCvD is dé plaats waar de deskundigen op een bepaald werkveld elkaar ontmoeten en gezamenlijk de eisen en richtlijnen voor hun werkveld uitwerken: het schema voor aanwijzing en toezicht en de werkveldspecifieke certificatieschema’s.

Sector Werken onder Overdruk

De beheerstichtingen zijn private stichtingen en vallen niet onder het toezicht van de minister. Wel zijn er convenanten tussen de minister en alle beheerstichtingen, waarin afspraken zijn vastgelegd.

Bron: Ministerie van SZW
Convenant Ministerie SZW en SWOD