Download hier de volgende documenten:

Persoonscertificatie

ARBO/veiligheid

Statuten en reglementen

Algemeen verbindend verklaringen CI’s

SWOD Overstapprocedure

Financieel

Persoonsregistratie

Registratiestelsel

Disclaimer

De SWOD site is bedoeld om u te informeren over wet- en regelgeving inzake arbogerelateerde aangelegenheden.

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de Stichting Werken onder Overdruk noch de websitebeheerder, noch de auteur geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste gegevens, de mogelijke oorzaken en de mogelijke gevolgen daarvan.

Op deze site treft u ook documenten van derden en links aan naar andere websites. 
SWOD is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.