Bestuur van de (Beheer)Stichting Werken onder Overdruk (SWOD)

Voorzitter: B.A. Visser
Vertegenwoordiger defensie: E. Hofma
Vertegenwoordiger brandweer: L. Tillart (tevens secretaris)
Vertegenwoordiger civiel: C.J. Barten (tevens penningmeester)

leden Centraal College van Deskundigen

Vertegenwoordiger defensie: M. Lieverse (voorzitter CvD Defensie)
Vertegenwoordiger brandweer: M. van Hattum (voorzitter CvD Brandweer)
Vertegenwoordiger civiel: B.A.J. Mes (voorzitter CvD Civiel), M. Mentink

Vertegenwoordigers Certificerende Instellingen (CI's)

Vertegenwoordiger NDC CI: L. Lagarde
Vertegenwoordiger CI-DDS: M.R. Fievez
Vertegenwoordiger TEC IFV CI: Mw drs Y. Smits

Organogram

Organogram SWOD