Bestuur van de (Beheer)Stichting Werken onder Overdruk (SWOD)

Voorzitter: E.G.J. Hekkers
Vertegenwoordiger defensie: M.R. Fiévez
Vertegenwoordiger brandweer: S. Smit (secretaris)
Vertegenwoordiger civiel: M. Werkman (penningmeester)

leden Centraal College van Deskundigen

Vertegenwoordiger defensie: M. Lieverse (voorzitter CvD Defensie) en vaste plv S.G. Groenwold
Vertegenwoordiger brandweer: M. Bokdam (voorzitter CvD Brandweer) en vaste plv. J. van Tilburg
Vertegenwoordiger civiel: E. Helderman (voorzitter CvD Civiel) en B.A.J. Mes, plv vacature

Vertegenwoordigers Certificerende Instellingen (CI's)

Vertegenwoordiger NDC CI: L. Lagarde 
Vertegenwoordiger CI-DDS: D.G. Hoewijk
vertegenwoordiger TEC NIPV CI: mw drs Y. Smits
Vertegenwoordiger Hobeon SKO: P. van Embden (plv J. van Leth)

Organogram

Organogram SWOD