Privacyverklaring

Het secretariaat SWOD neemt na ontvangst uw vraag in behandeling. Indien uw vraag doorgezonden dient te worden aan commissieleden en/of andere deskundigen in ons netwerk dan worden uw NAW gegevens geanonimiseerd. SWOD gebruikt uw persoonsgegevens, die u via dit contactformulier verstrekt, alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. SWOD bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd. Voor onze dienstverlening kunnen wij gebruik van externe platforms maken, zoals Twitter. Echter als uw vraag wordt gebruikt, zullen uw gegevens geanonimiseerd worden en zodanig aangepast worden dat het niet herleidbaar is. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Telefoongesprekken worden opgenomen en 7 dagen bewaard.


Stichting Werken onder OverDruk
SWOD
Ambachtsweg 27,
2641 KS Pijnacker NL

T 015 2512026
W www.werkenonderoverdruk.nl
E Info@werkenonderoverdruk.nl

Contactformulier

Stuur een e-mail. Alle velden met een asterisk (*) zijn verplicht.