Twitter Feed:

Het SWOD CCvD en Bestuur hebben de nieuwe keuringsrichtlijnen, Duikarbeid en Hyperbare medewerkers, goedgekeurd. Beide zijn aangeboden aan SZW met verzoek deze op te nemen in Arboregeling. De keuringsartsen zijn verzocht deze richtlijnen toe te passen. Zie werkenonderoverdruk.nl

Lees verder

Nieuwsarchief: