Nieuwsarchief:

Op voorstel van het SWOD Centraal College van Deskundigen heeft het Ministerie van Sociale Zaken en het Centraal College van Deskundigen van SWOD vandaag een wettelijke overgangsregeling, die in 2007 abusievelijk uit de Arboregeling is verdwenen, opnieuw opgenomen met de publicatie van Staatscourant 44067 gedateerd 8 december 2015.

Dit betekent dat actieve duikerartsen, die destijds stonden op de lijst van duikerartsen van Staatstoezicht op de Mijnen, mits zij sinds 2003 niet gestopt zijn met hun activiteiten als duikerarts, en mits zij blijven voldoen aan de huidige geldigheidscondities vakbekwaamheid, bij hercertificering niet hoeven te voldoen aan de gestelde eis BIG Registratie Bedrijfsarts / specialisatie Arbeid en gezond. Dit geldt voor vijf duikerartsen, waarvan bekend is dat zij niet geregistreerd staan in het BIG Register onder de vermelding bedrijfsarts, daar zij een ander specialisme hebben. Deze overgangsregeling staat niet open voor nieuwe uitzonderingen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44067.html