Nieuwsarchief:

Nieuwsbericht RICD

De achterliggende tijd is door het bureau Personeelskracht gewerkt aan de oprichting en inrichting van de Registratie Instelling Civiele Duikarbeid (RI). Recent is door het bestuur van de Stichting Werken onder Overdruk in overleg met Personeelskracht besloten om de laatste fase van de inrichting van het registratiestelsel rechtsreeks vanuit de RI vorm te geven. Hiermee is de opdracht van Personeelskracht afgerond en beëindigd

logo Stichting Registratie Instelling Civiele DuikarbeidDe inrichting van het registratiestelsel heeft, mede door het voortdurende uitstel van de invoerdatum, een ander verloop gekregen dan vooraf voorzien. De vereiste voorbereidingen voor het registratiestelsel zijn gepleegd en documenten zijn opgesteld en nu is het zaak om dit verder te implementeren. Daarvoor is overigens ook vereist dat de Registratieschema's worden afgerond. Verder is de noodzakelijke wijziging van het Arbobesluit in procedure. Nu lijkt er zicht op de invoering van het stelsel medio 2023.

Het bestuur van de RI gaat aan de slag om samen met de klankborgroep Civiele Duikbranche de laatste stappen te zetten. Hierbij wordt gezocht naar ruimte en mogelijkheden om het draagvlak voor het registratiestelsel in het werkveld te vergroten.