Nieuwsarchief:

29-06-2009
College van Deskundigen stelt documenten opnieuw vast
Op 29 juni 2009 heeft het Centraal College van Deskundigen nieuwe conceptversies van de certificatieschema's en documenten voor aanwijzing en toezicht vastgesteld. De geplande aanpassing van de documenten volgde op de ontvangst van het commentaar van het Ministerie van SZW op de eerdere versie van de documenten. De documenten worden nu door het Ministerie van SZW ter beoordeling voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie, waarna het College de documenten nog één keer terugkrijgt voor eventuele verdere aanpassingen. De laatste versie van de concept-documenten is in te zien door op deze website te navigeren naar "Certificatieschema's".