Nieuwsarchief:

SWOD Nieuwsbericht

In de Staatscourant 1010 van 8 januari 2021 is besluit tot een tweede tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen krachtens de Arbeidsomstandighedenwet in verband met COVID 19 gepubliceerd.
En dan met name voor onze sector van belang betreffende de hercertificering van de beroepsbeoefenaren in onze sector.

In tegenstelling tot de publicatie van Staatscourant nr. 21417 van 10 April 2020 is de duikmedische keuring nu niet meegenomen.
Mocht u vragen hebben dan verwijzen wij u naar uw certificerende instelling.

Vanuit SWOD zijn er publicaties over COVID 19 en duiken gezonden aan de sector via de reguliere branchevertegenwoordiging.
Vrij recent is verzonden een publicatie van DMAC en eerder ook een advies van het Duikmedisch Centrum.
Mocht u vragen hebben dan verwijzen wij u naar uw duikerarts.

We hebben van SZW vernomen dat zij zich wederom over een derde vrijstelling beraden. Inhoudelijk kunnen we daar nog niets over mededelen.

Wij wensen dat u allen gevrijwaard blijft van COVID