Nieuwsarchief:

21-07-2008
SWOD opgericht

Op 11 juli 2008 is de Stichting Werken onder overdruk (SWOD) opgericht. De stichting draagt zorg voor een efficiënt en effectief certificeringssysteem voor duikmiddelen en een aantal beroepen in de duik- en caissonsector. De activiteiten van de SWOD liggen in het verlengde van het nieuwe beleidskader van de overheid ten aanzien van arbeidsomstandigheden. De heer Jaap van der Kuil is de onafhankelijke voorzitter van het stichtingsbestuur en de overige vier bestuursleden zijn afkomstig uit de duikbranche. Vooruitlopend op de oprichting van de beheerstichting is op 23 juni 2008 het Centraal College van Deskundigen (CCvD) bijeengekomen. Het CCvD zal werkkamers inrichten om met alle betrokken partijen in de branche de benodigde certificatieschema's te ontwikkelen. De heer Cees Barten is onafhankelijk voorzitter van het CCvD. De penvoering van de SWOD, het CCvD en de werkkamers is in handen gelegd van Mark Polman.