De Stichting Werken onder OverDruk (SWOD) stelt zich ten doel de vakbekwaamheid van beroepsbeoefenaars werken onder overdruk te bevorderen en daarmee de veiligheid te borgen. De kwaliteitseisen aan personeel zijn middels werkveldspecifieke certificatieschema’ s vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De hiermee gemoeide Arbeidsomstandighedenregeling schrijft tevens voor dat opleidingsinstellingen die (aspirant) beroepsbeoefenaars voor de sector werken onder overdruk opleiden, hiertoe moeten zijn erkend door een binnen dit werkveld bevoegde Certificerende Instelling. Deze erkenning geschiedt op basis van vooraf kenbaar gemaakte kwalificatie-eisen. De gezamenlijke CI’s hebben dit “Protocol Erkenning Opleidingsinstituten” opgesteld (zie onder tabblad Documenten).

Erkende opleidingsinstellingen

Opleidingsinstituut Ingangsdatum Werkveldspecifiek Certificatieschema *) scope
BC Opleidingen 04-07-2017 WSCS WOD B B1 en B2
BC Opleidingen 04-07-2017 WSCS WOD D A1 tem B4
BC Opleidingen 04-07-2017 WSCS WOD L A1 tem B4
BC Opleidingen  december 2018 WSCS WOD F A2
Defensie Duikschool 02-04-2015 WSCS WOD A A en B
Defensie Duikschool 02-04-2015 WSCS WOD B B1 en B2
Defensie Duikschool 02-04-2015 WSCS WOD D A1 tem B4
Defensie Duikschool 02-04-2015 WSCS WOD L A1 tem B4
Stichting Brandweeropleidingen BOGO 10-09-2015 WSCS WOD D A2
St Nederlands Opleiding- en Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk 30-09-2015 WSCS WOD A A en B
St NOK 30-09-2015 WSCS WOD B B1 en B2
St NOK 30-09-2015 WSCS WOD D A1 tem B4
St NOK 30-09-2015 WSCS WOD L A1 tem B4

*) =
WSCS WOD A = Werkveldspecifiek Certificatieschema Werken onder Overdruk Duikerarts
WSCS WOD B = Werkveldspecifiek Certificatieschema Werken onder Overdruk Duikmedisch Begeleider
WSCS WOD D = Werkveldspecifiek Certificatieschema Werken onder Overdruk Duikarbeid
WSCS WOD E = Werkveldspecifiek Certificatieschema Werken onder Overdruk Brandweerduiker *)
WSCS WOD F = Werkveldspecifiek Certificatieschema Werken onder Overdruk Brandweer Duikploegleider
WSCS WOD L = Werkveldspecifiek Certificatieschema Werken onder Overdruk Duikploegleider

*) Per 1 oktober 2018 is het geharmoniseerd schema Duikarbeid (WSCS WOD D) gepubliceerd. Dit betekent dat het schema Brandweerduiker (WOD E) is vervallen. Duikarbeid en Brandweerduiker zijn geharmoniseerd.