Nieuwsarchief:

SWOD Kennisuitwisselingsdag 11 april jl. een succes

Op 15 mei heeft de organisatie van de derde SWOD Kennisuitwisselingsdag het event geëvalueerd. Na een weifelende aanloop qua aanmeldingen trok de belangstelling aan naarmate de dag dichterbij kwam gelukkig aan.Deze keer trad het NIPV namens de brandweer als gastheer van de dag op en deed dat met verve! De deelnemers vormden een representatieve vertegenwoordiging van de drie sectoren binnen SWOD, toezichthouders en beleid. Uiteindelijk konden er maar liefst 70 deelnemers geregistreerd worden.

De presentaties waren uiteenlopend van aard en nodigden allemaal uit tot levendige interactie en goede discussies. Het programma bood daarnaast voldoende gelegenheid om langs de zijlijn te netwerken.

De dag werd geopend door Mark Bokdam, waarna Ricardo Weewer de aanwezigen meenam in het zogenaamde tweede en derde orde leren door de brandweer; i.c. de brandweer als lerende organisatie. Ook in de niet-duikgerelateerde voorbeelden waren talrijke raakvlakken met de duikwereld te herkennen. Hiermee bood de presentatie een goede spiegel voor de deelnemers.

Aansluitend stond een film over de noodprocedure, zoals die bij de brandweer wordt uitgevoerd, op de rol met aandacht voor de gehele keten. In een aangrijpend scenario werd stil gestaan bij de taken en verantwoordelijkheden bij de voorbereiding van de duik, de redding door de reserveduiker, de eerste hulp, de behandeling en de nazorg vanuit diverse entiteiten.

Vervolgens was het aan Jur van Kasteren als militaire duikautoriteit om stil te staan bij “management of change” binnen de defensieduikwereld. Een herziene structuur van normsteller, instandhouding en gebruikers vormen de basis van de opgerichte duikraad. Duidelijk werd dat de geactualiseerde regelgeving door de duikraad is bezien op verplichte wettelijke systeemeisen en eigen defensie- eisen. Afwijken van de regelgeving is mogelijk op basis van vrijstelling door de MDA op voorspraak van de duikraad respectievelijk door de operationele commandant.

De middag startte met drie workshops, waarbij de deelnemers random in drie groepen werden verdeeld. De onderwerpen van de workshops waren actueel en staan breed in de belangstelling. Ten eerste werden de groepen door Ad Winckers, als voorzitter van de projectgroep vrijwilligers en duiken, geïnformeerd over de aanleiding, de deelnemers en de stand van zaken van het hoofdlijnenadvies van SWOD aan SZW. Ten tweede gaven Defensie, de brandweer en de politie een inkijk in lopende innovatieprojecten als aanvullend instrumentarium voor veiligheid bij het duiken. Tenslotte presenteerde Robin Knook de groepen het NADO-rapport over veiligheid bij inshore duiken.

De dag werd afgesloten met een forumdiscussie onder leiding van Robin Knook. De rode draad van het vraag en antwoordspel werd gevormd door de omzetting van certificatie naar registratie. Vanuit verschillende perspectieven werd het publiek meegenomen door Marco Lieverse als lid van het SWOD schrijfteam, Erwin Helderman als vertegenwoordiger van de RI civiele sector, Marcel Wilders namens SZW verantwoordelijk voor beleid en Otto Hermkens als vertegenwoordiger van de Nederlandse Arbeidsinspectie. In de nazit werd Carin Bot, gelet op haar naderend afscheid, uitgebreid bedankt voor haar decennialange inzet voor duikend Nederland!

Namens het bestuur wil ik de organisatie van de dag, het NIPV als gastheer, de sprekers en de deelnemers bedanken voor hun inzet. We kijken terug op een bijzonder geslaagde dag die naar meer smaakt. We zijn dan ook voornemens om door te gaan met het jaarlijks organiseren van een SWOD Kennisuitwisselingsdag gecombineerd met een periodiek breder opengesteld symposium. Voor 2025 zijn er genoeg onderwerpen om een dergelijk symposium te organiseren en de projectgroep zal zich hier binnenkort over gaan beraden. Later dit jaar meer hierover.

Presentaties van de SWOD Kennisuitwisselingsdag zijn te vinden onder de navolgende link

https://mail.ask-diensten.nl/nextcloud/index.php/s/QoXJrMeC5RpY8QL

Tenslotte nodigen we u van harte uit om eventuele verbeterpunten en/of vragen te sturen aan

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gerard Hekkers
Voorzitter SWOD