Nieuwsarchief:

Per 18 september 2018 heeft Jan de Jong het voorzitterschap overgedragen aan zijn opvolger Bart Visser.

Jan de Jong, voormalig Inspecteur-Generaal der Mijnen, was 3,5 jaar voorzitter en heeft de sector Werken onder Overdruk gesteund en geleid bij de uitvoering van het SZW-beleid op het gebied van Arbeidsomstandighedenwetgeving, zoals het proces van Beoordelen naar Accreditatie op het gebied van persoonscertificatie en de Arbocatalogus Werken onder Overdruk inclusief de WOD-SOE.  Het laatste heeft geleid tot een succesvolle evaluatie dat vanaf 1 oktober 2018 in pdf beschikbaar is.

Nieuwe voorzitter Stichting Werken onder Overdruk

Het traject van Beoordelen naar Accreditatie is nog in volle gang en Jan heeft meermalen bewezen dat hij met rust en vooruitziende blik iedereen kon motiveren door te gaan met het traject. Echter vanwege verplichtingen elders heeft Jan besloten het voorzitterschap eerder over te dragen. Bart Visser is geen nieuwkomer, hij was van 2012 – 2014 al onafhankelijk voorzitterschap van SWOD, en daarna bestuurslid van SWOD en penvoerder van gezamenlijke projecten onder SWOD zoals de harmonisatie van het certificatieschema duikarbeid.