Nieuwsarchief:

Nieuwsflash SWOD Symposium

Graag willen wij u uitnodigen op het SWOD Symposium van 7 november 2019 waarbij de BeheerStichting Werken onder Overdruk – SWOD – u zal informeren over de stand van zaken, interessante items en de toekomst van onze sector Werken onder Overdruk – Duiksector.

Noteer alvast in uw agenda

SWOD Symposium
7 november om 14.00 uur
Locatie Rotterdam Ahoy tijdens Europort 2019

Op dit moment is er een programma in ontwikkeling waarbij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Stelsel persoonscertificatie en/of Accreditatie nader zal toelichten. Het stelsel, een beleid van SZW, dat de inrichting van de Sector Werken onder Overdruk bepaalt en het resultaat waarvoor we het doen: de veiligheid en de vakbekwaamheid van onze beroepsbeoefenaars.

Tevens zal een vertegenwoordiger van IFV in een presentatie nader toelichten hoe geleerd wordt van (bijna)ongevallen door o.a. reconstructie; en een vertegenwoordiger van Defensie zal een presentatie “vanaf en over de werkvloer” verzorgen.

Mw Graafland zal het belang van juiste PBM’s en het juiste gebruik van PBM’s nader belichten.

Ook zal er aandacht zijn voor een duikmedisch item en de Arbocatalogus Werken onder Overdruk inclusief de op korte termijn te publiceren richtlijn Hyperbare Geneeskunde.

Aansluitend is er een netwerkborrel waarbij uw vertegenwoordigers aanwezig en toegankelijk zijn voor kennismaking en vragen. Standhouders in het Paviljoen toeleveranciers Duiksector zijn gevraagd om aansluitend demo’s te organiseren.

Deelname aan het Symposium is gratis. Aanmelden is verplicht.

SWOD hoopt u te mogen verwelkomen op 7 november.

Ook de internationale maritieme beurs Europort is gratis. Voor toegang tot Rotterdam Ahoy dient u zich aan te melden. Voor aanmelden zie www.europort.nl