Nieuwsarchief:

Geactualiseerd advies inzake “Duikmedische geschiktheid duikers COVID 19”

Ref SWOD 2022/833/PGDZ

Op 15 februari 2021 heeft SWOD van het Duikmedisch Centrum Koninklijke Marine een advies ontvangen en geplaatst op haar website.

Het advies inzake “Duikmedische geschiktheid duikers COVID 19” is geactualiseerd.
Deze bekendmaking is in lijn met het herziene DMAC advies “Return to Diving after COVID-19 DMAC 33 Rev. 3 – February 2022”   

Opvallende wijziging is dat de periode niet-duiken na COVID-19 verkort is van 4 weken naar tenminste 7 dagen.
Voor verdere details verwijzen wij u naar de bekendmaking 001-22 waarvan de inhoud voor zich spreekt.

Dit betreft een interne bekendmaking Defensie dat ook door civiel gebruikt kan worden.
Echter men zal met de eigen duikerarts moeten overleggen hoe men hier verder invulling aan gaat geven.
Als voorbeeld: de verwijzing naar bv longarts. De civiele duikerarts zal daar verder zelf invulling aan moeten geven.
De leden van de PG Duikmedische Zaken zijn altijd bereid om aan de betrokken duikerarts hierover advies uit te brengen en/of mee te denken.

SWOD Projectgroep Duikmedische Zaken