Nieuwsarchief:

20-06-2011
Wijzigingsvoorstel hercertificatie ingediend
Het bestuur van SWOD heeft op advies van het Centraal College van Deskundigen een wijzigingsvoorstel voor de hercertificatie in het certificatieschema duikarbeid (WOD-D) ingediend. Het wijzigingsvoorstel zal door SZW worden beoordeeld. Het voorstel is te vinden door te navigeren naar "Certificatieschema´s".