Nieuwsarchief:

SWOD info dagenDe op 25 en 26 oktober georganiseerde informatie dagen in Den Helder zijn succesvol verlopen. Circa 300 geïnteresseerden bezochten de lezingen en keken bij de stands en de demonstraties in een inspirerende omgeving; de nieuwe 9mtr duiktoren in   ‘t Heersdiep. Het belangrijkste doel van deze dagen was het delen van kennis. Gelet op de vele positieve reacties en de interactieve presentaties zijn we daarin geslaagd.

De bezoekers konden verdeeld over 2 dagen een zelfde programma volgen. Op vrijdag middag telden we de meeste bezoekers.  De presentatie van SWOD door Bart Visser (Defensie) verduidelijkte de rollen van de diverse betrokken partijen binnen SWOD. Jaap Molenaar heeft namens de Brandweer een presentatie gegeven over de actuele stand van zaken ten aanzien van het duiken bij de Brandweer en de rol van het Instituut Fysieke Veiligheid als certificerende instelling. Jos van Leth presenteerde hoe het Nationaal Duikcentrum (NDC) momenteel tot 1 juli 2014 als certificerende instelling werkt voor de Civiele sector. Tevens werd een toelichting gegeven over het huidige beoordelingstraject van het NDC-CI door de Raad voor Accreditatie.

De lezing van duikerarts Rob van Hulst, ging over nut en noodzaak om noodprocedures te trainen en belichtte de risico’s van de opstijging tijdens het duiken. Bij de workshops van Martin Franssen werd onder meer duidelijk hoe het Kenniscentrum Duiken van Defensie onderzoeken verricht naar duikapparatuur. De constatering dat  het delen van kennis van belang is, wordt door SWOD onderschreven.

Twee leden van het Arrestatie Team van de politie namen de zaal mee in de bijzondere taak die zij hebben als beroepsduikers. Carin Bot gaf een lezing over de ontwikkelingen binnen de Civiele sector. Marco Lieverse ging aan de hand van een paar sheets succesvol de discussie aan met de aanwezigen over de Arbocatalogus Werken onder Overdruk. Dit leidde tot goede inhoudelijke gesprekken met functionarissen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) die ook goed vertegenwoordigd waren.

In het zwembad en de duiktoren was er de mogelijkheid om ook enkele innovaties te bekijken en demonstraties van duikmateriaal te zien; zoals duiktoestellen, sonar en duikrobots.

We zien in de overzichten van de bezoekers een grote diversiteit aan bezoekers. Met name waren de brandweerduikers goed vertegenwoordigd. Als SWOD zijn we al aan het denken om dit evenement te herhalen. Mocht u tips of ideeën  hebben voor een volgende keer dan zijn die van harte welkom.

Alle deelnemers en de mensen die het georganiseerd worden bedankt voor hun inzet om deze dagen te doen slagen.

Hieronder vindt u de diverse Powerpoint presentaties:

  • Stelselwijziging Certificatie beleid SZW door de heer C.J. Barten  (ivm afwezigheid verzorgd door de heer Kltz B. Visser) Presentatie
  • Medische discussie over opstijging door de heer Dr R.A. van Hulst, duikerarts Presentatie
  • Werkzaamheden Kenniscentrum Duiken Defensie door de heer  LTZ2OC M. Franssen, Hoofd Kenniscentrum Duiken Presentatie
  • Kennismaking Civiele Sector Werken onder Overdruk (m.n. duikindustrie) door mw C.W. Bot, Directeur  ASK Dienstencentrum BV Presentatie
  • De Laatste ontwikkelingen m.b.t. Arbocatalogus Werken onder Overdruk  www.ArbocatalogusWoO.nl  door Ltz M. Lieverse  SWOD CCvD Projectgroep Arbocatalogus Presentatie
  • Toelichting op de certificering Brandweer door de heer J. Molenaar van Instituut Fysieke Veiligheid Presentatie
  • Toelichting op de certificering Civiele Sector (NDC/NDC-CI) door de heer J.W.M. van Leth van de NDC Certificatie Instelling Presentatie

SWOD info dagen in het nieuws:

www.denhelderactueel.nl/26/10/2013/duikers-uit-heel-nederland-bevolken-heersdiep