Nieuwsarchief:

Invoering Keuringsrichtlijnen

Invoering Keuringsrichtlijn werken onder overdruk en een keuringsrichtlijn voor Hyperbare medewerkers
De Beheerstichting Werken onder Overdruk – kortweg  SWOD – vertegenwoordigt de drie werkvelden, duikarbeid, caissonarbeid en arbeid hyperbare geneeskunde binnen de drie subsectoren Defensie, Brandweer en Civiele sector op het gebied van Arbeidsomstandigheden.

De verplichting van een periodiek geneeskundig onderzoek voor personeel dat arbeid onder overdruk is opgenomen in artikel 6.14 van de Arboregeling. Bij de "ontuithoeking" van Mijnwet/Mijn Reglement op 01-01-2003 zijn de toen geldende instructies van Staatstoezicht op de Mijnen opgenomen in de Arboregeling, omdat er in Nederland verder niets voorhanden was dat als leidraad kon dienen. Naast een algemeen deel (afkomstig uit een EDTC-tekst) was er ook een lijst met absolute- en relatieve contra-indicaties en de daarbij behorende minimum onderzoeken. Mede vanwege discussies over de inhoudelijke eisen, is medio 2012 besloten om de inhoud van de keuring te laten vervallen en is de verwijzing in de Arboregeling geschrapt. Sindsdien wordt gebruik gemaakt van de keuringseisen van de Engelse Health and Safety (HSE); de zogenaamde MA1. 
  
Er is echter een brede behoefte om de minimale inhoud van een keuring weer op te nemen in de Arboregeling, alsook een onderscheid te maken tussen keuringen van duikers en hyperbaar personeel. De Projectgroep Duikmedische Zaken heeft hiertoe, onder auspiciën van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SWOD, twee keuringsrichtlijnen ontwikkeld.

De keuringsrichtlijn Duikarbeid is deels gebaseerd op het Engelse HSE MA1 protocol. Deze richtlijn is toepassing op duikers en caissonarbeiders. Er wordt voorzien in een second opinion protocol. Eén van de aanpassingen is dat in navolging van internationale adviezen van gerenommeerde medische commissies gekozen is om de röntgenfoto’s van de thorax bij de inkeuring de verplichting te laten vervangen door "op indicatie”.
Een richtlijn houdt in dat dit de minimale eisen zijn. Een duikerarts mag ten alle tijden op grond van medische indicatie en/of de intensiviteit van de werkzaamheden andere parameters en/of eisen stellen.

De keuringsrichtlijn Arbeid Hyperbare Geneeskunde is bedoeld voor medische personeel in Hyperbare Centra die voor hun werk patiënten begeleiden in de behandelkamer.  Voor dit personeel luidt het advies om tot het 50e levensjaar tweejaarlijkse te keuren en bij een hogere leeftijd jaarlijks.

Beide keuringsrichtlijnen zijn op 7 september 2021 goedgekeurd door het SWOD Centraal College van Deskundigen (CCvD) en vervolgens door het bestuur bekrachtigd op 10 september 2021.

Beide keuringsrichtlijnen zijn te beschouwen als best professional guidance bij de uitvoering van het verplichtte arbeids­gezond­heidskundig onderzoek op grond van artikel 6.14a van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Naar verwachting zal de toepassing van deze richtlijnen binnenkort een wettelijk verplicht karakter krijgen middels toekomstige verwijzing in de Arboregeling.

Wanneer deze keuringsrichtlijnen kunnen worden opgenomen in de Arboregeling en de Arbocatalogus Werken onder Overdruk, kan worden geborgd dat de genoemde medische keuringen uniform worden uitgevoerd.

De keuringsartsen – gecertificeerde duikerartsen A & B - worden geadviseerd deze keuringsrichtlijnen toe te passen e.e.a. conform Arbowet.

Met eventuele vragen kunt u zich richten tot het secretariaat van SWOD, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Werken onder Overdruk – SWOD –

E.G.J. Hekkers, voorzitter SWOD
B.A.J. Mes, voorzitter SWOD Projectgroep Duikmedische Zaken