Nieuwsarchief:

Aanpassing Arbeidsomstandighedenwetgeving

I.v.m. verlenging van de lockdown is wederom een vrijstelling op enkele verplichtingen krachtens de Arbeidsomstandighedenwetgeving verstrekt.

Deze wijziging van het Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 januari 2021, nr. 2021-0000174660, tot tweede tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen krachtens de Arbeidsomstandighedenwet in verband met COVID-19 (Stcrt. 2021, 1010) houdt verband met de verlenging van de tweede lockdownperiode. De oorspronkelijke duur van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 is eerder verlengd tot en met 9 februari 2021 (Stcrt. 2021, 4478) en wordt nu verlengd tot en met 2 maart 2021.De termijn die geboden werd om na afloop van de tijdelijke vrijstellingen weer te voldoen aan de gebruikelijke procedures voor hercertificatie en -registratie liep tot en met 15 maart 2021 en was verlengd tot en met 5 april 2021. Deze termijn wordt nu verlengd tot en met 26 april 2021.

Zie Staatscourant 8746