Nieuwsarchief:

SWOD 2021 oktober Nieuwsbericht

Gevarieerd programma op de nascholingsdag duikerartsen

Op 30 september werd onder de vakkundige leiding van Tjeerd van Rees Vellinga door het NOK weer een nascholingsdag voor de duikerartsen gehouden. Deze dag had een gevarieerd programma met als rode draad duikveiligheid, keuren en registratie.

Als voorzitter van het SWOD opende Gerard Hekkers de dag om toelichting te geven over het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel en de oprichting van de Registerinstellingen met als doel om duikarbeid veilig te houden. Vanuit de duikerartsen werd de zorg uitgesproken over activiteiten die sportduikers uitvoeren maar die dicht schurken tegen het beroepsmatig duiken. Waar de beroepsduikers een gedegen opleiding moeten volgen, jaarlijkse duikmedische keuring beroepsduiken moeten ondergaan en veiligheidsmiddelen, zoals bijvoorbeeld een recompressiekamer, in de buurt moet hebben om bijvoorbeeld vrachten en ladingen onder water te liften, doen sportduikers dezelfde activiteiten tijdens acties als “Duik de Noordzee schoon” zonder dit alles. De heer Hekkers onderschreef deze zorg.

In het verlengde van duikveiligheid vertelde Robin Knook hoe een bedrijf als Boskalis duikveiligheid ingeregeld heeft en gaf de duikerartsen meteen een kijk in de keuken van het werkveld van de duiker. Johan de Bie liet vervolgens zien waar duikerartsen de safety flashes van IMCA terug kunnen vinden en maakte een analyse waar de meeste duikmedische ongevallen in de afgelopen 10 jaar door werden veroorzaakt. Vanuit de kant van de duikerarts gaf Saekle Hoitinga een presentatie over duikongevallen die hij bij zijn laatste project had gezien en de lessons learned die men daaruit getrokken had.

De Projectgroep Duikmedische Zaken is lang bezig geweest met het opstellen van een keuringsrichtlijn beroepsduiken en caissonwerker. Onno Boonstra leidde de duikerartsen door deze nieuwe richtlijn en liet ook de nieuwe keuringsrichtlijn hyperbaar medewerker zien. Belangrijk te melden was dat de standaard röntgenfoto van de borstkast komt te vervallen en alleen op indicatie en in overleg met de longarts verricht wordt. Chris Jiskoot liet vervolgens zien dat ook bij keuringen zaken naar voren kunnen komen die niet alledaags zijn en dat men dus te allen tijde alert moet zijn op deze zeldzaamheden.

Omdat ook de duikerartsen onder de registratie gaan vallen liet Pieter-Jan van Ooij zien welke veranderingen er gaan komen wanneer men van certificatie naar registratie gaat. De nieuwe registratie- en herregistratie-eisen zullen meer in lijn liggen met wat de artsen gewoon zijn. Verder zal een belangrijke verandering zijn dat men de koppeling duikerarts-bedrijfsarts wil laten vervallen.

Als laatste presenteerde Tjeerd van Rees Vellinga een aantal casussen die hij de afgelopen periode in zijn centrum had gezien. Eén van de casussen sloot naadloos aan bij de opening van de dag die ging over het scheidsvlak van sport- en beroepsduiken en de zorg die daarover geuit werd.