Nieuwsarchief:

06-03-2009
Teksten van geldende wettelijke bepalingen
In het kader van de redactie en lezing van de concept-certificatieschema's ontstaat regelmatig de behoefte om de wettelijke bepalingen na te lezen. Om het zoeken hiernaar voor een deel overbodig te maken zijn de voornaamste bepalingen op de internetsite te lezen door te navigeren naar "Belangrijke documenten".