Nieuwsarchief:

Voorzittershamer overgedragen aan dhr Gerard Hekkers

Tijdens de bestuursvergadering van 11 juni j.l. heeft dhr Bart Visser virtueel de voorzittershamer overgedragen aan dhr Gerard Hekkers.

In aansluiting op de dankwoorden van de leden van het centraal college van deskundigen eerder deze week, betuigden de bestuursleden eveneens hun waardering voor de inzet ten behoeve van de duikbranche van dhr Bart Vissser. Hij blijft als projectleider betrokken bij de noodzakelijke herinrichting van SWOD als gevolg van de stelselwijziging (vsn certificeren naar registreren).

Voor meer informatie: https://www.werkenonderoverdruk.nl/organisatie