Nieuwsarchief:

 04-07-2011
Certificatieschema voor de brandweer ingediend

Met een postitief advies van het Centraal College van Deskundigen heeft het bestuur certificatieschema voor duikarbeid en duikploegleider bij de brandweer ingediend. SZW zal de schema´s beoordelen nadat hierover advies bij de RvA is ingewonnen. De voorstellen zijn opgenomen onder "Certificatieschema´s".