Nieuwsarchief:

Per dinsdag 5 april 2016 is de NDC-CI door SZW aangewezen als certificerende instelling voor duikarbeid in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Gedurende afgelopen periode heeft de Certificerende Instelling Kennis en Kwaliteit Defensie Duikschool (CI-DDS), daartoe gemandateerd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de certificatiewerkzaamheden voor professionele duikers in de civiele sector uitgevoerd.

Per 5 april 2016 zullen alle nieuwe aanvragen voor (her)certificeren en logboekcontroles voor professionele duikers civiele sector weer uitgevoerd worden door de NDC-CI.

Nog lopende aanvragen bij de CI-DDS zullen door de CI-DDS afgehandeld worden of voor uitvoer worden overgedragen aan de NDC-CI. Indien een lopende aanvraag, voor uitvoer, overgedragen wordt aan de NDC-CI, zal betrokken aanvrager hierover geïnformeerd worden.

Aanvragen voor (her)certificering en logboekcontroles kunnen worden ingediend via de website van de NDC-CI: www.ndcci.nl/certificatieprocedure/aanvraag.