Nieuwsarchief:

13-06-2011
Nieuwe documenten bij SZW ingediend
Het bestuur van SWOD heeft een reeks met nieuwe versies van de certificatieschema´s bij SZW ingediend. Het schema duikarbeid (WOD-D) heeft een nieuwe, zogenoemde modulaire, categorie-indeling gekregen en heeft een nieuwe uitwerking met betrekking tot hercertificatie. In het schema duikploegleider (WOD-L) is ook de hercertificatie anders uitgewerkt. De overige schema's hebben geen wijzigingen ondergaan. De voorgestelde documenten zullen door SZW worden beoordeeld, nadat advies van de RvA is ontvangen.