Nieuwsarchief:

Wijziging besluit tot tweede tijdelijke vrijstelling

Per 2 februari 2021 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten tot wijziging van het besluit tot tweede tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen krachtens de Arbeidsomstandighedenwetgeving in verband met COVID 19. Zie Staatscourant

Deze wijziging van het Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 januari 2021, nr. 2020-0000174660, tot tweede tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen krachtens de Arbeidsomstandighedenwet in verband met COVID-19 (Stcrt. 2021, 1010) houdt verband met de verlenging van de tweede lockdownperiode. De oorspronkelijke duur van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 is nu verlengd tot en met 9 februari 2021.De termijn die geboden werd tot en met 15 maart 2021 is nu verlengd tot en met 5 april 2021.