Nieuwsarchief:

SWOD Symposium 7 november 2019

Op 7 november 2019 heeft SWOD een informatiedag voor haar achterban, de sector werken onder overdruk, georganiseerd onder de noemer Symposium tijdens de maritieme Beurs Europort in Rotterdam Ahoy.

Medewerking / sponsoring, werd verleend door Rotterdam Ahoy en de Vereniging NADO, die de aansluitende netwerkborrel heeft aangeboden.

Bekijk de foto's:

De 120 deelnemers vertegenwoordigden een goede afspiegeling van de achterban, de sector Werken onder Overdruk: Werkgevers en werknemers uit Defensie, Brandweer en civiele sector waaronder een diversiteit van aquariaduikers tot en met de offshore duiksector. Ook de ARBO wetgever, toezichthouders en de achterban van de caissonsector en de sector Hyperbare Geneeskunde ontbraken niet.

De huidige SWOD-voorzitter, Bart Visser, gaf in zijn welkomstwoord aan dat de sector op dit moment over haar stelsel vakbekwaamheid beweegt van certificeren naar registreren. De eerste presentatie sloot dan ook naadloos aan op de behoefte om de achterban nader te informeren over het stelsel van vakbekwaamheid op basis van persoonsregistratie.

De focus van de presentaties lag op verschillende aspecten van arbeidsomstandigheden en genereerde interactieve sessies met de toehoorders.

Het programma met een hyperlink naar de presentaties vindt u hierbij:

14.00 uur
Aankomst – koffie

14.20 uur
Welkom
Door: dhr. KLTZ B.A. Visser, voorzitter SWOD

14.30 uur
Stichting Werken onder OverDruk – SWOD –
Stand van zaken – van terugblik naar heden naar toekomst
Door: dhr. KLTZ B.A. Visser, voorzitter SWOD

14.40 uur
Nadere kennismaking met SZW Beleid inzake certificatiestelsel, accreditatie & persoonsregistratie
Door: dhr. drs. C.P. Maan, senior beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

{slider title="Presentatie 1" open="false" class="icon"}
{pdf=images/swod/pdf/Symposium-2019/PPT-Persoonsregistratie-SWOD-Symp-7-nov-19-dhr-Maan-SZW.pdf|100%|750|native}
{/sliders}


15.05 uur

(Juist) gebruik van de PBM's
Door: mw. I. Graafland, SHEQ Manager
Pantank Terminals NV

{slider title="Presentatie 2" open="false" class="icon"}
{pdf=images/swod/pdf/Symposium-2019/PPT-PBMs -SWOD-Symposium-7-nov-19 -mw-Graafland-Pantank.pdf|100%|750|native}
{/sliders}


15.30 uur
Pauze

15.45 uur
Arbocatalogus Werken onder Overdruk - Actualisatie 2018 – Wat zijn de highlights
Door: dhr. LTZ1 M. Lieverse, voorzitter SWOD Projectgroep Arbocatalogus Werken onder Overdruk

{slider title="Presentatie 3" open="false" class="icon"}
{pdf=images/swod/pdf/Symposium-2019/PPT-Arbocat-WoO-7-nov-19-Lieverse-CCvDlid.pdf|100%|750|native}
{/sliders}


16.10 uur
Ouder worden en duiken
Door: mw. LTZ2 OC (AR) M. van der Laan
Duikmedisch Centrum – Ministerie van Defensie

{slider title="Presentatie 4" open="false" class="icon"}
{pdf=images/swod/pdf/Symposium-2019/PPT-Oudere-duiker -SWOD-Symp-7-nov-19 -M-vd-Laan-DMC.pdf|100%|750|native}
{/sliders}


16.35 uur
Tweede orde leren van (bijna-)ongevallen bij waterongevallenbeheersing door de brandweer
Door: dhr. drs. J.C. Hazebroek MCPm, senior-onderzoeker
Instituut Fysieke Veiligheid/ Brandweeracademie

{slider title="Presentatie 5" open="false" class="icon"}
{pdf=images/swod/pdf/Symposium-2019/PPT-2e-orde-leren-SWOD-Symp-7-nov-19-H-Hazebroek-IFV.pdf|100%|750|native}
{/sliders}


17.00 uur
Afronding - aansluitend netwerkborrel


De Beheerstichting Werken onder Overdruk – kortweg SWOD – vertegenwoordigt de drie werkvelden, duikarbeid, caissonarbeid en arbeid hyperbare geneeskunde binnen de drie subsectoren Defensie, Brandweer en Civiele sector op het gebied van Arbeidsomstandigheden.