Nieuwsarchief:

Nieuwsbericht

De NDC-CI is per 1 oktober 2015 tijdelijk niet meer bevoegd is voor het afgeven van persoonscertificaten duiker, duikploegleider, duikerarts en duikmedische begeleider.
De NDC-CI werkt samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een tijdelijke oplossing voor het (her-)certificeren. Omtrent de oplossingsrichting wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De informatie wordt op de volgende wijze door het NDC-CI aangeboden:

  1. Via de website www.ndcci.nl
  2. Via de website www.werkenonderoverdruk.nl
  3. Via e-mail aan het klantenbestand van NDC-CI

De NDC-CI betreurt de omstandigheden en het ongemak wat het mogelijk voor haar klantenbestand genereert. Maar zij blijft zich inzetten voor de belangen van beroepsduikend Nederland.