Nieuwsarchief:

SWOD Nieuwsflash

Invoering nieuw geharmoniseerd certificatieschema voor duikarbeid
Tot 24 juli 2018 bevat de Arbeidsomstandighedenregeling een werkveldspecifiek certificatieschema voor brandweerduikers (WSCS WOD-E) en een certificatieschema voor gewone duikers (WSCS WOD D).
In voornoemd certificatieschema voor brandweerduikers is geen categorie voor SSE duiken (ademlucht via slangen vanaf de wal aangevoerd) opgenomen. De beheerstichting SWOD heeft beide schema’s in elkaar geschoven en gemoderniseerd. Hierdoor wordt ook SSE duiken voor de brandweer mogelijk. Het nieuwe geharmoniseerd schema duikarbeid, dat nog onder het regime van beoordelingen door de RvA wordt ingevoerd, wordt gepubliceerd op 24 juli 2018 en  treedt op 1 oktober 2018 in werking.

Voor de brandweer betekent dit de scope Duikarbeid B1 – tot 15 meter diepte met luchtvoorziening vanaf de oppervlakte. In het nieuwe schema is voorzien in 9 categorieën in plaats van 8. Vanaf 1 oktober 2018 kennen we ook de scope Duikarbeid B0 tot 9 meter diepte met luchtvoorziening vanaf de oppervlakte in een geconditioneerde omgeving. In de entreecriteria Duikarbeid B2 dient in de opleiding getraind te zijn met de Launch en Recovery System (LARS). Ook de eisen voor behoud van geldigheid van het certificaat zijn wijzigingen doorgevoerd. 
Voor meer details verwijzen wij u naar het nieuwe schema
Het SWOD Centraal College van Deskundigen zal u z.s.m nader informeren en overgangsregelingen nader uitwerken.

Overgangsregeling duikploegleiders bij de brandweer
Ook al kunnen brandweerduikers per 1 oktober een certificaat aanvragen voor de categorie SSE duiken, dan nog is het zo dat een volledige duikploeg pas met SSE duiken aan de slag kan als er ook duikploegleiders met een certificaat voor deze categorie zijn. Op dit moment bestaat er nog geen certificatieschema waarmee dergelijke certificaten afgegeven kunnen worden. Dat is wel in ontwikkeling, maar pas beschikbaar als het schema dat onder accreditatie uitgevoerd kan worden, gepubliceerd is. Om die brandweerregio’s die al met SSE duiken aan de slag willen op verantwoorde wijze tegemoet te komen is een tijdelijke overgangsregeling in de maak die er voor kan zorgen dat per 1 oktober duikploegleiders met een geldig certificaat duikploegleider bij de brandweer (categorie A2), die tevens het certificaat duiker voor categorie SSE duiken (B1) heeft, in de gelegenheid te stellen daarmee ook het certificaat duikploegleider SSE duiken bij de brandweer te bemachtigen. De overgangsregeling geldt tot en met de invoering van het nieuwe certificatiestelsel op basis van Accreditatie naar verwachting in 2020. 

Arbocatalogus Werken onder Overdruk (Duikarbeid, Caissonarbeid en overig)
In 2010 is de eerste versie van de Arbocatalogus werken onder overdruk (WoO) positief getoetst door de toenmalige Arbeidsinspectie. In 2013 volgde het document Werken onder Overdruk Systeem-en Onderhoudseisen (WOD-SOE) onder de Arbocatalogus, waarmee artikel 6.14b van het Arbobesluit verviel. Inmiddels zijn we aan de derde versie van de Arbocatalogus WoO toe.
Eind 2015 is de projectgroep binnen SWOD gestart met een nieuwe actualisatie van de Arbocatalogus WoO en de WOD SOE. Op 20 maart 2018 zijn deze versies goedgekeurd door het Centraal College van Deskundigen van SWOD waarna deze versies van kracht zijn vanaf 1 oktober 2018.
Nieuwe aspecten in deze Arbocatalogus zijn onder andere meer gedetailleerde minimumbeheersmaatregelen voor werken op locaties met drukverschillen (Delta P) en het gebruik van de hogedrukspuit door duikpersoneel.
In de herziene WOD-SOE zijn onder andere de eisen voor een LARS uitgebreid.

In tegenstelling tot de eerdere layout van de website zal de Arbocatalogus vanaf 1 oktober 2018 beschikbaar gesteld worden in een pdf-document, die de gebruiker kan downloaden of uitprinten.

Bron: Stichting Werken onder Overdruk, 27 juli 2018