Nieuwsarchief:

Arbocatalogus Werken onder Overdruk geactualiseerd

Inclusief de WOD-SOE en een nieuw element: informatiebladen Duiken

Sinds 2010 bestaat de Arbocatalogus Werken onder Overdruk. In dat jaar is de Arbocatalogus Werken onder Overdruk positief getoetst door de toenmalige Arbeidsinspectie (nu: Inspectie SZW) en trad de arbocatalogus in werking voor het werkveld.

De Arbocatalogus is een levend document en sinds 2013 is de SWOD Projectgroep Arbocatalogus continue bezig met de actualisatie van de arbocatalogus. Actualisatie door voortschrijdend inzicht, incidenten, nieuwe werkmethoden, nationale en internationale wet- & regelgeving en gevraagd en ongevraagd advies uit de sector. De actualisaties leidde tot herziene publicaties op 18 augustus 2014 en oktober 2018. Ook is in 2019 is de Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde gepubliceerd.

En per aanstaande oktober komt wederom een geactualiseerde versie van de Arbocatalogus werken onder overdruk beschikbaar. Daarnaast worden de eerste twee informatie bladen Duiken uitgegeven. Dit zijn documenten die in meer detail ingaan op bepaalde specifieke risico’s die bij werken onder overdruk aan de orde kunnen zijn. De eerste gaat over de gevaren en de risico beheersing bij het werken in omstandigheden met drukverschillen (Delta P) en de tweede gaat over de gevaren en de risico beheersing bij het werken met een hogedrukspuit. Deze informatiebladen Duiken zijn een aanvulling op de “Risico’s en Minimale beheersmaatregelen” zoals die zijn opgenomen in de Arbocatalogus. (Zie ook sectie 7 Informatiebladen duiken). Verder betreffende belangrijkste wijzigingen in de actualisatie van oktober 2020:

Voor de Arbocatalogus:

  • Een sectie over training voor het gebruik van SCUBA met Oppervlakte Luchtvoorziening (OLV), welke alleen gebruikt mag worden door overheidsinstanties.
  • Eisen betreffende minimale informatie die een opdrachtgever aan een opdrachtnemer moet verstrekken.
  • Extra eisen waar op gelet moet worden tijdens de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).

Voor de WOD-SOE:

  • Een definitie voor SCUBA met Oppervlakte Luchtvoorziening (OLV).
  • Onderhoudssysteem eisen: verlenging van de geldigheidsduur van certificaten.
  • Minimum systeem eisen voor SCUBA met Oppervlakte Luchtvoorziening (OLV), welke alleen gebruikt mag worden door overheidsinstanties.
  • De minimum systeem eisen verdeeld in drie separate secties SCUBA, Surface Supplied Equipment (SSE) en Saturatiesysteem duikwerkzaamheden en is er een verwijzing naar de relevante Detailbladen, die waar nodig aangepast zijn.

De Arbocatalogus is digitaal toegankelijk via de website www.ArbocatalogusWoO.nl en is zowel in de Nederlandse als Engelse taal rechtstreeks te downloaden.

Geldigheid

Voornoemde documenten zijn goedgekeurd door het SWOD Centraal College van Deskundigen (CCvD) op 23 juni 2020 en zijn van kracht vanaf 1 oktober 2020.

Tenslotte betreft dit een document als onderdeel van de arbeidsomstandighedenwetgeving dat door werkgevers en werknemers wordt opgesteld en nageleefd en waar door de Inspectie SZW op kan worden gehandhaafd.

De Beheerstichting Werken onder Overdruk – kortweg  SWOD – vertegenwoordigt de drie werkvelden, duikarbeid, caissonarbeid en arbeid hyperbare geneeskunde binnen de drie subsectoren Defensie, Brandweer en Civiele sector op het gebied van Arbeidsomstandigheden.