Nieuwsarchief:

Aanpassing Arbocatalogus WoO Deel SCUBA Categorie A 1

Abusievelijk is in de geactualiseerde versie van Deel SCUBA Cat A1 van 1 oktober 2018 een storende fout geslopen.

Het bleek dat in dit PDF document bij sectie 7.3 Personeel, Punt 3.2  “Aantal personeel/ teamomvang” het deel over het gebruik van een duikassistent niet was overgenomen uit de door CCvD goedgekeurde Arbocatalogus.
In verband hiermee is het onderstaande ontbrekende deel nu toegevoegd:
Indien gedoken wordt in de duikarbeid categorie A1 en gebruikt gemaakt wordt van de afwijking die is opgenomen in AB art 6.16 lid 4 dan dient het team uitgebreid te worden met tenminste één ondersteunend teamlid (duikassistent) (Zie ook punt 3.1.1).

Zie Arbocatalogus Werken onder Overdruk.

In de Arbocatalogus worden zoveel mogelijk de arbeidsrisico’s beschreven waar werkgevers en werknemers in de praktijk bij werken onder overdruk mee te maken krijgen. Voor al deze risico’s wordt aangegeven welke minimale beheersmaatregelen een werkgever en werknemer moeten nemen om de genoemde risico’s te beheersen.
Omdat dit onderwerp over veiligheid op het werk gaat, verzoeken wij u dit bericht zo breed mogelijk te verspreiden.

SWOD Centraal College van Deskundigen (CCvD)

De Beheerstichting Werken onder Overdruk – kortweg  SWOD – vertegenwoordigt de drie werkvelden, duikarbeid, caissonarbeid en arbeid hyperbare geneeskunde binnen de drie subsectoren Defensie, Brandweer en Civiele sector op het gebied van Arbeidsomstandigheden.


De revisies zijn inmiddels op de website geplaatst.
https://www.arbocataloguswoo.nl/nl/duikarbeid/scuba-categorie-a1