Nieuwsarchief:

Beroepsduik- en sportduiksector sturen advies aan minister SZW

Eind vorig jaar ging de werkgroep Vrijwilligerswerk en duiken van start met de opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om een advies uit te brengen over een aanpassing van de wet- en regelgeving voor sportduikers die vrijwilligerswerk doen. De aanleiding is een boete die Signi zoekhonden kreeg van de Nederlandse Arbeidsinspectie. In de daaropvolgende rechtszaak adviseerde de rechter de overheid de Arbeidsomstandighedenwetgeving voor duikarbeid aan te passen.

De werkgroep, onder auspiciën van het centraal college van deskundigen van de Stichting Werken onder Overdruk (SWOD), bestond uit vertegenwoordigers van beroeps-, brandweer-, militaire-, archeologische-, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en wetenschappelijke duikers. De NOB vertegenwoordigde de sportduiksector en voerde de gesprekken met de sportduikorganisaties en vrijwilligersinitiatieven.

De werkgroep heeft begin oktober een unaniem advies aan SWOD voorgelegd. SWOD heeft op 3 oktober j.l. het advies overgenomen en aan SZW doorgestuurd. Als de minister dit advies overneemt, kan van start gegaan worden met de uitwerking. De uitwerking moet leiden tot een aanpassing van de regelgeving, die meer duidelijkheid geeft over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden door sportduikers die vrijwilligerswerk verrichten. Het gaat dan om duidelijkheid voor sportduikers om als vrijwilliger deel te nemen aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld het opruimen van klein afval of het opsporen van vermiste personen. Tevens gaat het hier om duidelijkheid ten aanzien van de voorwaarden waar studenten aan universiteiten moeten voldoen om onderzoek onderwater te doen.

Met het uitbrengen van het advies aan SZW  is een veelbelovende tussenstap gezet. Alle betrokken partijen wachten nu in vol vertrouwen op de reactie van SZW en zijn gereed om het advies in opdracht van SZW gezamenlijk in de werkgroep nader uit te werken

Het advies is hier te downloaden.