Nieuwsarchief:

9-02-2009
Certificatieschema's vastgesteld
Het Centraal College van Deskundigen "Werken onder overdruk" heeft op 5 februari 2009 de certificatieschema's voor duikarbeid, duikploegleider, duikmedisch begeleider en duikerarts vastgesteld. De certificatieschema's worden op het ogenblik van commentaar voorzien door het Ministerie van SZW, waarna het Centraal College van Deskundigen de schema's opnieuw dient vast te stellen. Na de tweede vaststelling zullen de certificatieschema's worden vastgesteld door de Minister van SZW en worden gepubliceerd. Ondertussen is het Centraal College van Deskundigen bezig met de ontwikkeling van het certificatieschema voor het onderhoudssysteem voor duik- en caissonmaterieel.