Nieuwsarchief:

0-01-2009
Plenaire bijeenkomst
Op 29 januari 2009 vindt een plenaire bijeenkomst met de leden van het Centraal College van Deskundigen en de leden van de werkkamers duikarbeid en duikmedisch plaats. Op deze dag worden de concepten van de 4 schema's voor persoonscertificatie besproken ten einde deze in de dagen daarop door het Centraal College van Deskundigen te laten vaststellen. De redactie van de certificatieschema's is daarmee voorlopig ten einde en de documenten zullen worden aangeboden aan het Ministerie van SZW.