Schema’s voor aanwijzing en toezicht en certificatieschema’s

Een schema voor aanwijzing en toezicht bevat de eisen waaraan een certificerende instelling moet voldoen, zoals de eis van voldoende deskundigheid, adequate klachten- en bezwaarprocedures. In de certificatieschema’s staan de eisen aan het product, de dienst of de persoon die gecertificeerd wil worden. De schema’s voor aanwijzing en toezicht gelden als maatstaf voor de Raad voor Accreditatie als het gaat om beoordelingen en controles, voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als het gaat om aanwijzingen en tevens voor de Inspectie SZW als het gaat om het toezicht op de certificerende instellingen.

WDAT-WOD-P schema aanwijzing/toezicht Werken Onder Druk - Persoonscertificatie

De eisen waaraan de certificaathouders (persoon, product of systeem) zijn neergelegd in werkveldspecifieke certificatieschema’s (WSCS) De certificatieschema’s zijn voor de certificerende instellingen bepalend bij het afgeven van certificaten.

Werkveldspecifieke certificatieschema’s Sector Werken onder Overdruk

 

Schema Duikerarts  Bijlage XVIa Arbeidsomstandighedenregeling

Schema Duikmedisch Begeleider Bijlage XVId Arbeidsomstandighedenregeling

Schema Duiker: Bijlage XVIc Arbeidsomstandighedenregeling

Schema Duikploegleider: Bijlage XVIb Arbeidsomstandighedenregeling

Schema Duikploegleider Brandweer: Bijlage XVIe Arbeidsomstandighedenregeling