Wat valt op:

 • Opleiden en certificeren is strikt gescheiden
 • Certificaten hebben een beperkte geldigheidsduur
 • Hercertificatie

Beperkte geldigheidsduur

Certificaten worden voor een beperkte periode uitgereikt ofwel hebben een geldigheidsduur, te weten

 • Duikarbeid 4 jaar 
 • Duikploegleider 4 jaar
 • Duikmedisch Begeleider 2 jaar
 • Duikerarts 4 jaar

Duiker en Duikploegleider kent 9 modules, te weten

 • A1       Scuba tot 9 meter  
 • A2       Scuba tot 15 meter 
 • A3       Scuba tot 30 meter  
 • B0       SSE tot 9 meter
 • B1       SSE tot 15 meter 
 • B2       SSE tot 30 meter
 • B3       SSE tot 50 meter
 • B4       SSE tot 50 meter met wetbell  
 • C         Closed Bell/saturatie  

Toezicht en Hercertificatie

In ieder werkveldspecifiek certificatieschema is voorzien aan welke eisen de certificaathouder moet voldoen voor de tussentijdse controle in het kader van toezicht en het moment van hercertificering. Eén van die eisen is de ervaringseis, het aantonen doorlopende beroepservaring. 

Duikarbeid 

Categorie

Doorlopende beroepservaring

A1  

Ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten.

A2

Ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan ten minste 5 duiken met een minimale duikdiepte van 9 meter en een totaaltijd onder druk van 50 minuten.

A3

Ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten.

B0 

Ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan ten minste 20 duiken met een totaaltijd onder druk van minimaal 200 duikminuten met SSE.

B1

Ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan:1°.ten minste 20 duiken met een totaaltijd onder druk van minimaal 200 duikminuten met SSE; en 2°.ten minste 5 duiken met een minimale duikdiepte van 9 meter en een totaaltijd onder druk van 50 minuten.

B2

Ten minste 30 duiken en een totaal tijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan ten minste 15 duiken met een totaaltijd onder druk van minimaal 150 duikminuten met SSE.

B3

Ten minste 30 duiken een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten waarvan ten minste 15 duiken met een totale duiktijd van minimaal 150 duikminuten met SSE.

B4

Ten minste 30 duiken met een totaal tijd onder druk van minimaal 300 minuten waarvan ten minste 15 duiken met een totale tijd onder druk van minimaal 150 minuten met SSE.

C

Indien de certificaathouder B4 eveneens beschikt over certificaat in de categorie C geldt dat het aantal gemaakte bellruns (10 bellruns 5x duiker / 5x bellman) een compensatie is van het dienovereenkomstig aantal te maken duiken in de subcategorie B4. De totale tijd onder druk van 300 minuten in de subcategorie B4 mag worden verminderd met de gelogde tijd onder druk als lockout duiker.

Duikploegleider (ervaringseis)

 • A1       20 duiken in de afgelopen 24 maanden
 • A2       20 duiken in de afgelopen 24 maanden
 • A3       30 duiken in de afgelopen 24 maanden
 • B1       20 duiken in de afgelopen 24 maanden
 • B2       30 duiken in de afgelopen 24 maanden
 • B3       30 duiken in de afgelopen 24 maanden
 • B4       30 duiken in de afgelopen 24 maanden
 • C         en in 24 maanden tenminste 10 keer een bell-run (gesloten bel) is gemaakt
             waarbij 5 keer is opgetreden als bell-man en waarbij 5 keer een lock out
             is gemaakt (+ B4 eisen)

Hier is slechts melding gemaakt van de doorlopende beroepservaring. In de schema's wordt uitgebreid vermeld hoe de geldigheid van het certificaat te behouden.
Bij hercertificatie wordt ook bij Duikploegleiders een theorietoets afgenomen en de duikploegleider moet een vooraf aangekondigde praktijkproef afgenomen door een CI getrainde duikploegleider tonen. De duiker dient een proeve van bekwaamheid af te nemen door een examinator te ondergaan.
De duiker en de duikploegleider moeten hun (geleide) duiken bijhouden in een logboek. Dit is een wettelijk document. In het certificatieschema staat waaraan een logboek moet voldoen.  De duikerartsen moeten bijv. een overzicht van keuringen die herleidbaar zijn overleggen.  

Voor meer informatie over (her)certificatie verwijst SWOD u graag naar uw certificerende instelling en/of de relevante werkveldspecifieke certificatieschema.